Verschuure.nl  2010               

 

 

 

 

 

Mzi

 

 

Om de druk op het natuurlijke systeem in de Waddenzee te verminderen moet de mosselsector komen tot geleidelijke overgang van mosselzaadvisserij naar het invangen van zaad met mosselzaadinvanginstallaties (MZI's).

De mosselsector heeft in dit kader met de overheid en NGO's afgesproken om stapsgewijs over te schakelen van de bodemvisserij op mosselzaad naar invang van mosselzaad met zogenaamde mosselzaadinvanginstallaties. Om deze transitie mogelijk te maken zijn door LNV na overleg met andere belanghebbenden een aantal locaties aangewezen om deze MZI's te stationeren.

De aanleg van de MZI's is van cruciaal belang voor de mosselsector. De aanleg van MZI's leidt echter tot extra ruimtebeslag wat ten koste kan gaan van andere vormen van visserij.

In de traditionele Nederlandse mosselcultuur wordt mosselzaad dat door mosselkwekers in het wild wordt gevangen uitgezaaid op mosselpercelen in de Waddenzee en de Oosterschelde.

Het traditionele vissen van mosselzaad op wilde banken staat uit oogpunt van natuurbescherming in toenemende mate ter discussie en het verkrijgen van vergunningen moest steeds weer worden bevochten bij de Raad van State. Om uit de ontstane impasse te komen is er in 2008 een convenant gesloten tussen de mosselsector, de toonaangevende natuurorganisaties en het ministerie van LNV. In dit convenant zijn onder meer afspraken vastgelegd met betrekking tot een geleidelijke vermindering van de visserij op natuurlijke mosselbanken in de Waddenzee.

Het effect van het gebruik van MZI's ligt voor de mosselsector vooral in het voortbestaan van de sector. Zonder alternatief voor de bodemvisserij heeft de sector zeer beperkte mogelijkheden om aan mosselzaad te komen en zou de sector niet in deze omvang kunnen voortbestaan.

Hoe ziet een mosselzaadinvanginstallatie er eigenlijk uit?

Eigenlijk hebben we momenteel 2 verschillende soorten MZI's.

Het nettensysteem, waarbij netten van ongeveer 3 meter diep onder een drijvende buis gehangen worden. En een longline systeem waarbij speciaal invangtouw onder twee hoofdlijnen met drijvens wordt geknoopt. Met speciale oogstmachines halen de kwekers het mosselzaad van van de netten of touwen als het groot genoeg is om op de percelen te zaaien.